; Foreningen eVolve Denmark

Foreningen

eVolve Denmark

Vi er en eSport forening hvor computerspillere i alle aldre kan samles om eSport og LAN Partys i Vejen. Vores formål er at lave et sundt alternativ til eSport med fokus på at skabe sammenhold, aktivitet og udvikling af både personlige, fysiske og tekniske egenskaber.

LAN Party

Vi går efter at holde 3 LAN Partys om året, med fede turneringer, konkurrencer samt lodtrækninger. Ingen aldersbegrænsning. Gratis svømmehal og springhal. Fri frugt til alle og mulighed for deltagelse i fællesspisning.

eSport For Alle

Her vil være plads til at spille CS:GO mod hinanden. Vi vil lave aktiviteter der forbedrer spillernes sociale kompetencer og har fysisk aktivitet som en del af undervisningen. Vi vil blandt andet arbejde med: sikkerhed på internettet, digital mobning, sund kost og meget mere.

Torsdage fra 16:00 til 18:00

eSport CS:GO

Målrettet og intens CS:GO træning. For optagelse på holdet vil det være et krav, at du i forvejen mestre spillet, udviser seriøsitet, hold engagement og er læringsvillig. Der vil være fokus på at træne taktik, spillefærdigheder og samarbejde. Det forventes at man tager træningen seriøs og virkelig arbejder på at udvikle sig.

Mandage fra 16:00 til 18:00 - eSport CS:GO er endnu ikke opstartet. Opstartsdato følger.

Medlemskab

Som medlem af foreningen støtter du først og fremmest foreningens arbejde, så vi kan udvikle og udbygge vores aktiviteter.

Medlemsfordele

  • 10% rabat på udvalgte produkter hos DataHuset i Vejen
  • 10% rabat på billetten til LAN Partys arrangeret af eVolve Denmark
  • Adgang til specielle arrangementer arrangeret af eVolve Denmark

Årligt medlemskab koster 400 kr. ved én årlig indbetaling. Medlemskabet løber fra 1. februar til 31. januar uanset indmeldelsestidspunkt.

Ønsker man betalingen opdelt i to halvårlige betalinger, tilbydes et halvårligt medlemskab til 225 kr. pr. halvår. Medlemskabet løber således fra 1. februar til 31. juli eller fra 1. august til 31. januar, afhængig af indmeldelsestidspunkt.

Et støttemedlemskab koster 200 kr. pr. år. Et støttemedlemskab giver ingen adgang til foreningens arrangementer eller rabatordninger. Et støttemedlemskab kan ved anmodning ændres til halvårligt medlemskab mod indbetaling af yderligere 75 kr. Medlemskabet løber således frem til førstkommende 31. juli eller 31. januar, afhængig af støttemedlemskabets oprindelige indgåelsesdato. Eventuel overgang til årligt betalt medlemskab kan kun ske ved årsskifte frem til 31. januar.

Det vil sige at et støttemedlemskab til 200 kr. indgået inden 31. juli mod indbetaling af yderligere 75 kr. giver medlemskab der alene er gældende i første halvår. Hvorpå man skal overgå til halvårligt medlemskab fra 1. august frem til 31. januar med tilhørende kontingentindbetaling på 225 kr.

Indgår man et støttemedlemskab til 200 kr. efter 1. august kan det mod yderligere indbetaling af 75 kr. ændres til halvårligt medlemskab som er gældende frem til 31. januar.

Her kan der frit vælges om man ønsker fortsat medlemskab med én årlig indbetaling på pt. 400 kr. (jf. 2018 priser) eller halvårligt medlemskab med to årlige indbetalinger af pt. 250 kr. pr. halvår. (jf. 2018 priser)

Indmeldelse og betaling

Du melder dig ind i eVolve Denmark ved af udfylde vores indmeldelsesformular, hvorefter du skal indsætte et beløb svarende til den ønskede medlems type til eVolve Denmarks konto, administreret af Basketball Klubben 81 i Vejen.

Reg nr.: 9739
Konto nr.: 0004335198

Husk anførsel af dit fornavn og efternavn i meddelelsesfeltet under overførsel.

Vi sender en bekræftelse til din e-mail samt eventuelle forældre/hverves e-mail, når vi har modtaget selve indmeldelsen. Vi sender også en bekræftelse på indbetalingen, når denne er registreret.

Sjov lørdag

Foreningen deltager i ”Sjov-Lørdag” i Vejen Idrætscenter i videst mulige omfang, hvor vi har ansvar for eSport lokale fra 18:45 til 23:30.

Ferie åben for alle

Foreningen holder åbent for alle også for ikke medlemmer i eSport Lokalet i vinter-, påske- og efterårsferien.

Deltag gratis

Er du i tvivl om eVolve Denmark er noget for dig, dit barn eller dine børn, så er i velkommen til at komme forbi og møde os.

Du kan deltage gratis de første 2 gange, herefter kræver det betalt medlemskab af eVolve Denmark for at kunne deltage.

Hjælpere

Interesserede medlemmer vil kunne melde sig som hjælpere til diverse arrangementer og afhængig af indsats og ansvar mm. vil der kunne optjenes rabat på billetpriser til LAN partys mv. afholdt af eVolve Denmark.

Ansvarlige familiemedlemmer der ønsker at hjælpe til i foreningen, kan ved indgåelse af individuel skriftlig aftale med bestyrelsen, optjene rabat på billetpriser til LAN partys mv. afholdt af eVolve Denmark for ét eksisterende medlem der er familiært tilknyttet.

eVolve Denmark kræver børneattest på alle hjælpere over 18 år, der på den ene eller anden måde gives selvstændige ansvar i forhold til medlemmer og deltagere ved eVolve Denmarks aktiviteter.

eVolve Denmark forbeholder sig retten til at afvise hjælpere, tilbud om hjælp samt øvrige henvendelser uden uddybende begrundelse.

CS:GO Konkurrencehold

Sideløbende og på sigt er det vores ønske at udvikle minimum et hold med faste CS:GO spillere.

I samarbejde mellem eVolve Denmark, Basketball Klubben Vejen 81 (BKV81) og Vejen Idrætscenter, vil et sådant hold på sigt modtage målrettet fysisk træning, kostvejledning, mental træning mm. med henblik på at udvikle et konkurrencehold.

eVolve Denmarks tekniske bagland

Basketball Klubben Vejen 81 etablerede i 2016 eVolve Denmark med henblik på at tilbyde en eSportsforening med aktiviteter i eSport lokale i Vejen Idrætscenter.

I efteråret 2017 indgik Mikael Hauptmann og Charlotte Dalmark en aftale med BKV81 om at videreføre eVolve Denmark som et aktivitetsudvalg under BKV81.

Med Basketball klubben i ryggen, har vi alle muligheder for at udbygge eSporten i Vejen og som aktivitetsudvalg konstituerede vi os således.

Mikael Hauptmann udvalgsformand, Charlotte Dalmark næstformand og Thomas Dalmark udvalgsmedlem er dem som står for alt i forbindelse med eSportsforeningen eVolve Denmark.

Udvalget har besluttet at der skal foreligge børneattester på alle medlemmer i udvalget.

Ligesom udvalget kræver børneattest på alle hjælpere over 18 år, der på den ene eller anden måde gives selvstændige ansvar i forhold til medlemmer og deltagere ved eVolve Denmarks aktiviteter.

Charlotte Dalmark er kontaktperson og står i øvrigt for arbejdet med Facebook, Messenger, Instagram og hjemmesiden evolvedenmark.dk

Udvalgsmedlemmerne alene er fritaget for betaling af medlemskontingent.

Udvalgsmedlemmernes familier skal på lige fod med øvrige medlemmer betale medlemskontingent for at kunne deltage i eVolve Denmarks aktiviteter.

Udvalgsmedlemmer, trænere og undervisere m.fl. arbejder frivilligt og modtager ingen honorar.

Interesserede medlemmer vil kunne melde sig som hjælpere til diverse arrangementer og afhængig af indsats og ansvar mm. vil der kunne optjenes rabat på billetpriser til LAN partys mv. afholdt af eVolve Denmark.

Ansvarlige familiemedlemmer der ønsker at hjælpe til i foreningen, kan ved indgåelse af individuel skriftlig aftale med bestyrelsen, optjene rabat på billetpriser til LAN partys mv. afholdt af eVolve Denmark for ét eksisterende medlem der er familiært tilknyttet.

Udvalgsmedlemmernes børn kan vederlagsfrit deltage på LAN Partys hvor pågældende udvalgsmedlem selv er tilstede.

Udvalgsmedlemmer, deres familier og øvrige der på en eller anden måde er involveret i arbejdet med foreningens aktiviteter er udelukket fra at deltage i enhver præmiegivende konkurrence. Undtaget er dog betalende medlemmer af foreningen der frivilligt udfører hjælpende arbejde i foreningen og som ikke direkte er involveret i afholdelse af nærværende konkurrencer.